CERTIFICAT DE GARANŢIE

Stimate Client,

La achiziţia produsului vă rugăm sa va asiguraţi că aţi primit:

 1. Documente fiscale (factura fiscală, bon fiscal după caz)
 2. Certificat de garanţie

 

Declaraţie de Conformitate

Noi, Fashion Gadgets SRL, cu sediul in CODĂEŞTI Nr. 203, Jud. Vaslui inregistrată la Registrul Comerţului cu nr J37/298/2020, C.U.I. RO42565981 asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor legale privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele comercializate de societatea noastră, nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produc un impact negativ asupra mediului, sunt conforme cu normativele europene şi internaţionale aplicabile, respectând directivele 65/2011/UE cu privire la utilizarea anumitor substanţe periculoase şi Legea HG 322/2013 cu privire la respectarea normelor ROHS şi sunt în conformitate cu normele europene de calitate: EN 55022:2010+A C:2011; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013.

Garanţia pentru conformitate este acordată pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării indicaţiilor privind întreţinerea, transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi exploatarea, recomandate de vânzător.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Pe parcursul termenului menţionat furnizorul , Fashion Gadgets SRL se  obligă să înlăture lipsa de conformitate prin reparare, înlocuire sau returnarea contravalorii produsului, în funcţie de rezultatul evaluării produsului de către service-ul autorizat, în termenul de maxim 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficienta (*aceasta perioada poate varia in functie de termenul de livrare al pieselor din stocul producatorului), în conformitate cu prevederile legale O.G. 21/1992 (r) şi Legea 449/2003 (r ) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Perioada medie de utilizare a produsului este de 1 an, în condiţiile respectării indicaţiilor privind întreţinerea, transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi exploatarea. Reclamaţiile făcute în perioada de garanţie de către cumpărător vor fi luate în considerare, numai în cazul prezentării facturii.

Garanţia se suspendă dacă se constată intervenţia persoanelor neautorizate asupra produsului său, în condiţii ce contravin normelor şi normativelor în vigoare în România, precum şi în cazul utilizării şi întreţinerii necorespunzătoare.

Drepturile consumatorului nu sunt afectate de declaraţiile menţionate în prezentul CERTIFICAT DE GARANŢIE, aceasta fiind în conformitate cu prevederile legale date de O.G. 21/1992 (r ) şi Legea 449/2003 ( r ).

În cazul solicitărilor de reparaţii în cadrul termenului de garanţie, sunteţi obligat să prezentaţi la unitatea de unde aţi achiziţionat produsul certificatul de garanţie împreună cu factura originală.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DREPTUL LA GARANŢIE SE PIERDE DIN URMĂTOARELE MOTIVE:

 • Neprezentarea în momentul solicitării reparaţiei a facturii originale/bonului fiscal.
 • Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, utilizare, întreţinere şi instalare.
 • Produsul nu este returnat complet, starea originală a produsului a fost modificată, păstrarea în condiţii improprii, căderea/lovirea, expunerea la intemperii, depozitarea incorectă, manipularea defectuoasă.
 • În cazul în care produsul prezintă defecţiuni provocate de cumpărător prin utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
 • Produsul prezintă urme de lovituri, îndoiri, accidente, suprasarcini, acrobaţii, sărituri sau participări la concursuri.
 • Defecţiunea a apărut în urma unui accident rutier, ca urmare a instalării şi folosirii incorecte.
 • În cazul uzurii anormale
 • Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.
 • Numărul de serie şi culoarea produsului au fost modificate sau şterse şi nu mai corespund.
 • Zgârieturile şi uzura roţilor şi a altor repere constituie deteriorări normale şi nu reprezintă motive pentru reclamaţie.
 • Componentele de schimb sau cele de origine prezinta urme de lovituri, socuri mecanice, termice sau de orice alta natura, rupturi, fisuri, etc, neimputabile acestora.

 

 • Componentele de schimb sau cele de origine au fost montate impreuna cu subansamble defecte, uzate, modificate, etc.

 

 • Demontarea in parti componente sau subansamble a produselor sau a produselor reconditionate, precum si deteriorarea sigiliilor acolo unde este cazul.
 • Deteriorari si defectiuni datorate transportului si manipularii necorespunzatoare efectuate de catre comparator.

 

 • Defectiunile produsului sunt cauzate de vandalism sau alte asemenea cauze.
 • Inteventia neautorizata asupra componentelor electrice (controller si firele electrice) sau sasiu, sau componente precum plastice, cabluri, frane, motor.
 • Această garanție nu acoperă costurile de transport.
 • Prezenta apei sau a oricarui lichid in interiorul oricarei componente electrice (motor, acumulator, controller, etc.).

 

OBIECTUL GARANŢIEI :

>>Butucii față şi spate - se schimbă în cazul în care apar fisuri sau defecţiuni ascunse ale cuvetei, NU se schimbă dacă prezintă urme de lovituri ale axului sau jenții.

>>Jantele - se schimba dacă sunt fisurate, fără a prezenta urme de lovituri, nu se schimbă în cazul constatării folosinţei în stare descentrată.

>>Încărcătorul şi acumulatorii - se schimba NUMAI dacă prezintă defecte de fabricaţie, fără urme de lovituri sau utilizări incorecte, NU se schimbă dacă se intervine asupra lor, sau dacă se constată că acestea nu au fost întreţinute corespunzător.

>>Maneta de schimbare (LA MODELELE CARE SUNT DOTATE) se schimba dacă prezintă fisuri de fabricaţie, fără urme de lovituri, NU se schimbă dacă prezintă defecţiuni ale cablurilor sau a bolţurilor, datorate manevrării incorecte.

>>Controllerul - se schimba dacă prezintă defecţiuni de fabricaţie, fără urme de lovituri, NU se schimbă dacă se constată intervenţii neautorizate de către SC FASHION GADGETS SRL.

>>Motorul - se schimba numai dacă prezinta defecte de fabricaţie.

>>Ghidonul şi suportul de ghidon - se schimba NUMAI dacă prezintă fisuri datorate fabricaţiei, fără urme de lovituri.

>>Cadru – se schimba dacă prezintă urme de fisurare, defecte de fabricaţie, fără urme de lovituri.

>>Axul pedalier (LA MODELELE CARE SUNT DOTATE) se schimba dacă prezintă defecte din fabricaţie.

>>Frana - se schimba dacă prezintă urme de fisurare, defecte de fabricaţie, fără urme de lovituri.

>>Anvelopele - vor fi înlocuite dacă prezintă defecte de fabricaţie. NU se vor înlocui dacă prezintă tăieturi, uzura neuniformă datorată frânarii excesive sau în cazul uzurii normale.

>>Acumulatorii litiu-ion  -sunt garantati ca fiind lipsite de defecte de fabricație a materialelor și / sau manoperă timp de 12 luni de la data achiziționării inițiale (ciclu de viață sau încărcare profundă până la 70% din capacitate maximă).

 

IMPORTANT! Se poate pierde garanţia pe unul sau mai multe din componentele de mai sus, în condiţiile enumerate anterior, fără să afecteze însă garanţia pe restul componentelor.

>> Este obligaţia consumatorului să verifice starea de funcţionare a produsului în momentul cumpărării precum şi eventuale deficienţe estetice. Vor fi luate în considerare doar sesizările transmise în scris în termen de 48 h din momentul recepţiei.

>>Pentru cabluri şi cămăşile lor, saboţii de frâna, camerele, ventilele, farul, semnalizatoarele, stopuri, şaua, spătar şi eventuale defecte optice, consumatorul poate reclama schimbul lor doar în momentul cumpărării în termen de 48 h din momentul recepţiei.

>>Centrarea roţilor nu intra în garanţie, deoarece descentrarea se produce din cauza folosirii.

>>Dacă axele roţilor fata/spate sunt îndoite, din cauza folosirii necorespunzătoare (ex. Sărituri, treceri peste obstacole), butucii îşi pierd garanţia.

 INSTRUCŢIUNI ŞI RECOMANDĂRI PENTRU ACUMULATORI:

  Durata medie de viaţă a acumulatorului este dată de modul de păstrare şi utilizare după cum urmează:

 • A se păstra în locuri ferite de umezeală și razele soarelui.
 • A nu se lăsa complet descărcat. Este recomandat a se încărca și dacă nu este folosit, atunci când capacitatea de încărcare este redusă. A nu se lăsa la încărcat mai mult decât este necesar.
 • A nu se folosi la alte produse decât la produsul aferent.
 • A se monta şi demonta fără improvizaţii şi respectând indicaţiile date.
 • A se folosi numai încărcătorul aferent acumulatorului, din dotarea produsului.

Garanţia nu se acordă pentru consumabile ( anvelope, tapiţerie, alte piese din material plastic, placute, discuri, becuri, etc.), defecţiuni sau deteriorări din cauza accidentelor, folosirii necorespunzătoare, folosirii neglijente, suprasolicitării, uzurii normale.

Garanţia se aplică produselor ce au fost utilizate în mod corect şi sunt în stare bună.

Prezenta garanţie nu acoperă transportul/deplasarea şi daunele apărute la produs în urma utilizării excesive sau neglijenţei!

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei conformităţii apărute în cadrul termenului de garanţie, prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi decurge, după caz, din momentul în care a fost adusă la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului său din momentul prezentării produsului la vânzător până la aducerea produsului în stare de utilizare normală.